Första kursen i Helsingfors

Flera personer som deltagit i våra kurser på andra orter har önskat att vi skall komma till Helsingfors för att genomföra kurs där. Nu blir det äntligen av. Fredagen den 11 februari mellan 19.00 - 21.00 ger vi en föreläsning på Brändö Gymnasium. Adressen är Ståhlbergsvägen 2. Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan. Alla är välkomna.

På helgen därefter 12-13 februari genomför vi en grundkurs i Lyft Upp Qi, också det på Brändö Gymnasium. Kursen är öppen för alla och kräver föranmälan. Utifrån deltagande i grundkurs kan man därefter delta i gemensam träning ihop med andra som också gått kurs.

Våra kurser

kursrapporter shortcut