Tvådagars träningskurs i Helsingborg

Denna termin arrangerar vi en tvådagars träningskurs i Helsingborg 6 – 7 november för våra deltagare. Träningskurserna är mycket uppskattade och många tycker att de upplever litet av känslan från våra Sommarkurser. Den intensiva träningen i Qifältet, gemenskapen och glädjen över uppnådda resultat är tre viktiga beståndsdelar. Ofta reser deltagarna långväga för att vara med och ta tillvara på tillfället att träffas under ett par dagar, utbyta erfarenheter och umgås med Zhineng Qigong som bas.

Träningskursen är i nivå för Dig som deltagit i minst grundkurs, men Sommarkursare brukar vilja vara med på dessa träningar också. Alla kan träna tillsammans oavsett hur länge de har tränat och man betraktar möjligheten att träna i Qifältet som det primära.

Våra kurser

kursrapporter shortcut