Sommarkurser 2005

Årets sommarkurser blev mycket uppskattade, stämningen var god och resultaten riktigt bra. Den feed-back vi fick i kursutvärderingen visar att folk var mycket nöjda.

Bland annat utifrån det förväntar vi oss att vi kommer att få ännu fler intresserade till nästa sommar. Då träningslokalen i Kvänum är begränsad i storlek, kan vi inte ta emot många fler än vad vi gjorde i år. Med stor sannolikhet förväntar vi oss att alla som vill vara med sommaren 2005 inte kommer att få plats. Vi har redan flera anmälningar för nästa sommar, det är många som absolut inte vill missa det de anser vara sommarens och till och med årets absoluta höjdpunkt. Så vill Du vara säker på att få vara med, anmäl Dig redan nu. Anmälan gör Du genom inbetalning av SEK 1.000:- på vårt Postgiro 612 09 45-8. Ange vad betalningen avser, ex vis "Anmälan sommarkurs nivå 1 2005". Observera att det är själva inbetalningen som räknas som anmälningsdatum och ger företräde framför dem som anmält sig senare.

Våra kurser

kursrapporter shortcut