Föreläsningar med Su Dongyue

Inför varje sommarkurs i Kvänum (Nivå 1, respektive Nivå 2) ger mr. Su en föreläsning på kvällen före kursstart. Föreläsningen inför Nivå 1 är öppen för alla, även för dem som inte deltar i kurs.

I år är det lite speciellt eftersom en helgkurs är inplanerad i Vara den 2 – 3 oktober och därför kan deltagarna se fram emot att mr. Su även håller den förberedande föreläsningen inför den kursen.

Föreläsning inför Nivå 1 hålls måndagen den 28:e juni kl. 19.00. Kostnad: 50 kr

Föreläsning inför helgkursen i Vara hålls onsdagen den 14 juli kl. 19.00. Fri entré.

Plats för bägge föreläsningarna: Aulan/Matsalen Nästegårdsskolan i Kvänum, Vara kommun.

Våra kurser

kursrapporter shortcut