Nytt innehåll i TuiNa-kurserna

Goda resultat från TuiNa

Flera av våra kursdeltagare har börjat behandla andra med TuiNa och resultaten är goda. Vi hoppas att vi skall kunna publicera några personliga berättelser om dessa resultat framöver. Wei Tuo Jin som är den Qigongövning vi lär ut i samband med TuiNa-kurserna har också gett goda resultat. En kursrapport har lagts ut om senaste kursen i Stockholm och kan hittas här:

Resultat>Kursrapporter>TuiNa , Wei Tuo Jin Stockholm [2004-04-29]

Nytt kursinnehåll

Från hösten kommer vi att lära ut enkla metoder för att ställa diagnos. Med en bra diagnos är det lättare att välja behandling. Vi kommer dessutom att introducera flera färdiga behandlingsprogram för andra besvär och sjukdomar än det vi har tagit hand om hittills.

Material

Flera deltagare har uttryckt önskemål om att få tag på bra akupunktkartor. Vi har för avsikt att få tag på kartor gjorda efter officiell kinesisk standard och sälja dessa till ett lågt pris.

Framåt

För de som vill fortsätta sin utveckling inom TuiNa kommer vi introducera nya kunskaper framåt. Det vi kommer introducera är bland annat:
  • Hur man kan kombinera TuiNa med Qi-reglering.
  • Hur man kan kombinera TuiNa med annan massage.
  • En särskild TuiNa-träning.

Våra kurser

kursrapporter shortcut