Vinterkursen 2004

Gruppbild från vinterkursen 2003 Årets vinterkurs börjar närma sig och precis som förra året är den förlagd till Bollnäs. Vinterkursen tillhör en av våra längre kurser och innehåller kraftfull träning som förra året ledde till goda resultat såsom ökad vitalitet, mindre smärtor, bättre humör, rörligare kropp och en förbättrad förmåga att träna Qigong. På vinterkursen 2003 tränades framförallt vår övning Shenxin Qigong, trots detta upplevde många av deltagarna att deras förmåga att träna andra av våra övningar såsom Lyft Upp Qi förbättrades.

Årets vinterkurs kommer att innehålla en del förändringar vilket är en följd av att grundkursen i Shenxin Qigong har ändrats och utökats till två dagar. Vinterkursen blir nu därför på totalt sju dagar (två + fem). I grundkursen ingår numera Tre Centrums Sammansmältning, varför även denna kommer att tränas på kursen. Vi kommer också att inkludera lite Lyft Upp Qi, men precis som förra året kommer tyngdpunkten att läggas på att lära mera om och träna Shenxin Qigong samt en speciell armträning.

Träning med "vinterkurskänsla" För att "vinterkurskänslan" skall infinna sig så fort som möjligt har vi planerat en kvällsträning på grundkursens första dag och en morgonträning på grundkursens andra dag. Med förra årets goda resultat i färskt minne och det trevliga sätt på vilket vi blev omhändertagna i Bollnäs, hoppas vi att ännu fler deltagare får möjlighet att närvara i år. Skidåkning, avslappning, rekreation men framförallt att lära och träna Zhineng Qigong i ett starkt Qi- fält är vad som väntar vinterkursdeltagarna i Bollnäs.

Grundkursen i Shenxin Qigong startar måndagen den 23 februari och den därpå följande vinterkursen onsdagen den 25 februari. För mer information om grundkurs och vinterkurs i Shenxin Qigong, se under Artiklar > Kort introduktion till våra kurser.

Vi önskar både nya deltagare och dig som repeterar hjärtligt välkomna till vinterkursen 2004.

Våra kurser

kursrapporter shortcut