Projektet med Bröstcancerföreningen Amazona avslutat

Samarbetsprojektet mellan European Zhineng Qigong Center och Bröstcancerföreningen i Amazona inleddes med att Dongyue Su gav två föreläsningar innan Amazonas medlemmar fick delta i vår grundkurs 13-14 september. Efter genomförd grundkurs kunde de sedan träna tillsammans med oss en kväll i veckan. Gemensamt för Amazonas medlemmar är att de drabbats av bröstcancer, dock har de flesta efter sedvanlig behandling tillfrisknat. Som en effekt av behandlingen, av ingreppen som gjorts, hade flera av dem som deltog i vårt projekt problem med rörlighet i ena armen.

Efter genomförd grundkurs och efter elva träningstillfällen á 2 timmar har nu projektet avslutats. Flera av dem som deltagit kommer att fortsätta även nästa termin i vår gemensamma träning. En utvärdering av projektet, baserat på deltagarnas svar på olika frågor, skall nu genomföras och resultaten kommer längre fram att publiceras på vår hemsida. Redan nu kan vi publicera några av de kommentarer som gavs i samband med sista träningen 031209. "Mitt höga blodtryck, som jag medicinerat mot, har blivit lägre." "Känslan i min opererade arm är bättre." "Mina händer och fötter är varmare, cirkulationen har förbättrats." "Jag har en strålningsskada på mitt bröstben som har blivit bättre nu." "Jag har blivit mjukare, inte lika stel längre o min opererade arm har förbättrats." "Jag känner en inre harmoni, lite mer alert o mer glad." "Förut kunde jag inte gå ut på bio eller på teater, nu är det inget problem för mig längre." "Förut blev jag ofta deprimerad, men den här hösten har jag inte blivit det."

När man tränar Zhineng Qigong kan man förstå det som att träningen bygger upp ett tryck och när trycket blir tillräckligt stort kan det öppna upp blockeringar i Qi-cirkulationen. Dessa blockeringar är orsaken till ohälsa och genom att ta bort dem kan man följaktligen förbättra hälsan. Det innebär också att periodvis i träningen kan man uppleva att inget händer men det är just då, genom träningen, man lägger grunden för kommande förbättringar. Ju mer man tränar och ju oftare man tränat desto påtagligare och snabbare kan resultaten visa sig. Därför är det viktigt att man fortsätter att träna även då man upplever att utvecklingen står still. Vår förhoppning är att de som nu kanske upplever att inte så mycket hänt, uppmuntras av resultaten för dem som tränat mer och därigenom fortsätter sin träning. Då ger de sig själva chansen att bygga upp ett tillräckligt tryck och därigenom även bättre resultat.

Våra kurser

kursrapporter shortcut