Lyft upp Qi 2

Förra helgen – 26 - 27 september - var det premiär för Lyft upp Qi 2 och den gick av stapeln i Göteborg. Intresset för en fortsättningskurs på Lyft upp Qi har varit stort, speciellt efter årets sommarkurser och Dongyue Sus intressanta föreläsningar om Qigongträning och Gongfu.

Föreläsning med Qigongmästare Dongyue Su

Dongyue Su höll själv föreläsningen före kursen. Därför passade både tidigare deltagare och nya intressenter på att gå dit. Flera av åhörarna blev mycket inspirerade och beslöt sig för att delta i våra olika kurser efteråt. En av de nya åhörarna, som enligt egen utsago kan se Qi, berättade att Dongyue Su har en enorm Qi och beslöt sig direkt för att delta på nästa års sommarkurser.

Totalt fokuserade

Det var övervägande delen sommarkursare som deltog men många helgkursare infann sig också, totalt deltog närmare 70 personer. De flesta kände att de blivit ännu mer motiverade till träning och fortsatta studier av Qigong. Några deltagare frågade före kursanmälan: ”Men kan man utveckla Lyft upp Qi mer?” Och ja, det kan man. Från och med att Dongyue Su började undervisningen under lektion ett så var vi alla helt absorberade. På det hela taget så märktes det tydligt att det var en mer avancerad kurs. Helgen gick väldigt fort, så fort som det bara går när man är så fokuserad på det man gör att både tid och rum försvinner. Alla hade gärna fortsatt att vara i det gemensamma, starka Qi-fältet med Dongyue Su några dagar till.

Koncentrerade deltagare på Lyft upp Qi 2 i Göteborg

Resultat

Cina har haft problem med sin skuldra, den har hoppat ur led vid 7 olika tillfällen och hon brukar få åka till sjukhus för att få den på plats igen. De sista 2 gångerna var det så illa att de fick söva ner henne, men trots det hade läkarna svårt att dra den rätt. På lördagen hoppade den ur led igen och Cina blev ledsen eftersom hon skulle bli tvungen att avbryta kursen och åka till sjukhuset. Men Dongyue Su bad henne att lyfta bägge armarna uppåt, framåt och - skuldran lade sig tillrätta igen utan någon större smärta. Det var en förvånad Cina som ställde sig framför alla och berättade om händelsen. Snart kan ni läsa hennes egen berättelse på vår resultatdel.

Sammanfattning

Upplevelsen från i Somras – att vi tagit ett kliv framåt – förstärktes. Att gå på kurs med Dongyue Su som delger oss av sin oerhörda kunskap och erfarenhet är en fantastisk upplevelse. Genomgångarna och förklaringarna, de nya eller utökade tankesätten i kombination med övningarna var ett riktigt lyft för alla och kursen gav mersmak. Det är nästan så att man är lite avundsjuk på Stockholmarna som har kursen framför sig och förmodligen kommer några från denna kurs att dyka upp i Stockholm också.

Våra kurser

kursrapporter shortcut