Våra träningsgrupper

Våra träningsgrupper för höstsäsongen har startat. Vi har olika sorters grupper som passar personer med olika förkunskaper, även nybörjare.

Drop-in

Drop-in är till för nybörjare. I dessa grupper lär vi ut Lyft upp Qi på samma satt som under helgkurserna. Du kan lära dig eller bara testa Lyft upp Qi där.

Träningsgrupper

Vi har olika träningsgrupper som är anpassade för personer som redan har deltagit i olika kurser. Vissa grupper är till för personer som deltagit i Lyft upp Qi, andra för sommarkurselever och ytterligare några för personer som deltagit i Shenxin Qigong. Genom att delta i dessa grupper kommer kvalitén på Din träning att förbättras och Du kommer att få mera Qi.

Shenxin Qigong

Eftersom Shenxin Qigong är en ny övning har alla begränsade erfarenheter av att träna den. Av denna anledning är det extra viktigt att delta i våra träningsgrupper och / eller repetera kurser i Shenxin Qigong.

För mer information om våra träningsgrupper vänligen se Kurser och föreläsningar > Träningsgrupper.

Våra kurser

kursrapporter shortcut