Lyft upp Qi nivå 2

Su Dongyue kommer hålla en ny typ kurs under hösten. Det är en kurs i Lyft upp Qi där vi får lära oss mer om denna övning. För att delta på dessa nya kurser krävs att man deltagit i minst en helgkurs i Lyft upp Qi eller motsvarande. Denna termin håller Dongyue Su själv kurserna i Göteborg och Stockholm. Innan kursen i Göteborg håller Su Dongyue en föreläsning i Göteborg (26:e september).

För mer information om kursen se vår nya artikel "Kort introduktion till våra kurser".

Våra kurser

kursrapporter shortcut