Sommarkurser 2003

Våra sommarkurser tillbringade vi för 6:e året i rad i Hamburgsund, mitt i den vackra Bohuslänska naturen med hav och båthamn på ett stenkasts avstånd. De bägge internatkurserna - nivå 1 och nivå 2 med 100 – 150 deltagare, som varar i 9 dagar vardera - är mycket eftertraktade. Vi bor i Hamburgsunds Skola, äter i matsalen och tränar i den stora gymnastikhallen. En dag börjar med morgonträning före frukost, därefter en blandning av träning och föreläsningar med avbrott för lunch- och middagsraster. Dagen avslutas med kvällsträning och för dem som så önskar, är det sedan fri träning fram till midnatt.Även äldre kan träna, Stina 87

Kvalificerad lärare

I år är det 10 år sedan Dongyue Su kom till Sverige och introducerade Zhineng Qigong i västvärlden. Den första sommarkursen hölls 1995 och 1998 var det dags att införa nivå 2. Att genom egen träning få förståelse och att upptäcka själv är helt nytt för oss. Mr. Su´s älsklingsfras har varit: ”Don’t think so much, just practise”. Vid tillbakablick noterar man att mr. Su med mästerlig hand har hjälp oss att bygga upp en god grund för vår fortsatta utveckling inom Qigong. Tryggheten i att träna en säker och bra metod under en kvalificerad lärare är viktig.

Intressanta föreläsningar och att se Qi

I år höll mr. Su åtskilliga intressanta föreläsningar och de som önskat mer teori fick sitt lystmäte med inblick i Qigongens historia och utveckling, Gong Fu, detaljerade förklaringar av övningarna, berättelser om framtida metoder, förutom de som är nya för i år, och vi förstod att vi – trots de 10 år som gått – fortfarande står vid randen av en omfattande kunskap. De flesta har ju känt Qi vid träning men nu, med lite handledning, så var det plötsligt en realitet - att kunna se Qi. Många kände det som en rejäl feedback och en extra bonus för de timmar som de lagt ner på träningen.

I träningshallen Bra resultat av träning

Den största anledningen till att vi har så många deltagare på Sommarkurserna är att det blir så bra resultat av den intensiva och sammanhängande träningen under en professionell lärare. Själva grundidén för Zhineng Qigong är att hjälpa människorna till ett bättre liv genom förbättrad hälsa, balans och mer energi och därigenom ökad livskvalitet. Efter sommarkursen uppgav 63% att de blivit mindre stressade, 60% att de kände sig mer energiska.

En fikastund är aldrig fel Sammanfattning

Sommarkurserna är det bästa vi inom European Zhineng Qigong Center kan erbjuda. Deltagarna, nybörjare och veteraner i alla åldrar - som kommer från olika håll i Norden - upplever en stor gemenskap. Man bor, äter och tränar tillsammans, man hjälper och peppar varandra och många har fått vänner för livet och återkommer varje år. Man deltar av olika skäl, många är i väldigt dåligt skick och vill förbättra sin hälsa, andra vill bli lärare. Sammantaget kan man säga att årets kurser upplevdes väldigt positivt, oavsett anledning till närvaro. Det känns som att vi tagit ett kliv framåt och har påbörjat lite mer avancerade studier. Genom Mr Su kan vi få tillgång till 7000 års samlad kunskap om människan, livet och naturen och därmed få ett nytt och spännande perspektiv på framtiden. Det kan väl också kallas en ökad livskvalitét.

Våra kurser

kursrapporter shortcut