Bröstcancerföreningen Amazona sponsrar medlemmar

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län är en ideell förening för bröstcancerbehandlade kvinnor och deras anhöriga. De har nu inlett ett samarbete med European Zhineng Qigong Center där ett antal medlemmar skall få gå Qigongkurs i regi av Dongyue Su. När föreningen föreslog detta för sina medlemmar fick de snabbt in intresseanmälningar.

Dongyue Su håller en öppen föreläsning inför projektets start den 1:a September i ABF-huset i Stockholm. Amazonas medlemmar kommer sedan delta i kursen som hålls i Stockholm den 13:e - 14:e September, Dongyue Su kommer själv att hålla denna kurs. Då det beräknas bli många deltagare rekommenderas de som är intresserade av att delta att anmäla sig snarast.

Gruppträning

Våra kurser

kursrapporter shortcut