Vinterkursen 2003

Vinterkursen 2003 Mellan 25:e februari och 2:a mars höll vi vår första vinterkurs. Kursen hölls i Bollnäs och deltagarna kom från Norge, Finland och olika delar av Sverige. Många av dem hade deltagit på sommarkurser förut, så de var vana vid lite längre kurser. Däremot var deltagarna inte så vana vid att träna vår nya övning Shenxin Qigong.

Kursen engagerade Bollnäsborna på flera sätt. Ett flertal personer bosatta i Bollnäs arbetade ideellt för att hjälpa oss med arrangemanget, och ytterligare några deltog på kursen. Tidningen Ljusnan, som ges ut i Hälsingland, besökte kursen för att intervjua några av deltagarna. Den 5:e mars kom en artikel i tidningen som innehöll deltagarnas berättelser och flera bilder, bl.a. en stor bild på 1:a-sidan.

Vinterkursdeltagarna 2003 Efter kort tid av kursen pratade flera av deltagarna om att man kände sig mentalt klarare och stabilare, att man upplevde en ny mental styrka. Detta fortsatte både under och efter kursen. En deltagare upplevde att ovanligt många personer ville tala med henne efter kursen – något hon anser beror på det lugn och den harmoni hon fick med sig från kursen. Barbro upptäckte efter kursen att hon kunde läsa mer och bättre än förut. Redan som ung, när hon studerade, hade hon problem med sin syn. För ungefär 20 år sedan fick hon nya glasögon som gav mycket bättre syn, men även med de nya glasögonen hade hon svårt att läsa. Dels var hon beroende av dagsljus för att läsa, ljuset från lampor var inte bra nog, och dels kunde hon inte läsa så länge. Om hon försökte läsa länge blev bokstäverna suddiga och flöt till slut ihop. Hon har haft vanan att läsa talböcker på senaste åren, när de fanns att få tag på. Efter kursen fick hon för sig att läsa lite när hon åkte tåg, och köpte en pocketbok. Hon hade inte så stora förhoppningar eftersom skriften i boken var ganska liten och belysningen i tåget inte var den bästa. Till sin stora förvåning läste hon 90 sidor på en eftermiddag och på två dagar hade hon läst ut boken som var på 220 sidor! Efter det har hon köpt flera böcker eftersom hon hoppas kunna ta igen lite av det hon tappat genom åren.

Bland de deltagare som hade smärtproblem blev resultaten också mycket bra. Nedan presenteras statistik från deltagarnas enkätsvar. Staplarna anger i procent hur många av deltagarna som kom till kursen med vissa besvär, t.ex. depression/nedstämdhet, som fick förbättringar under kursen.

Procent av deltagare med förbättringar.

Efter kursen märkte deltagarna en förbättring på sin egen träning hemma, inte bara när det gällde Shenxin Qigong men också Lyft upp Qi. Kroppen kändes rörligare och starkare. Shenxin Qigong har för de flesta deltagarna blivit mycket roligare att träna. Med tanke på deltagarnas goda resultat, glada miner och positiva feedback hoppas vi att vinterkursen kan bli en ny tradition.

Våra kurser

kursrapporter shortcut