Viktiga begrepp

QiIMGP0316

Zhineng Qigong, liksom alla qigongmetoder, bygger i första hand på den österländska insikten om att människan kan lära sig att öka och hantera sin qi. Begreppet qi kan översättas med ”livskraft” eller ”vital energi”. Qigong är en självträningskonst för kropp, sinne och qi och ordet qigong betyder bokstavligen att träna eller hantera qi. En person som tränar en bra qigongmetod, som lärs ut av en bra lärare, bör snabbt kunna öka och förbättra sin qi. 

Begreppet qi används inte i den västerländska sjukvården, men en del av qigongens positiva effekter kan även förklaras och påvisas i skolmedicinska termer, t.ex. bättre blodcirkulation, ökad rörlighet, bättre kroppshållning och förbättrat immunförsvar.

Qi-fältet

Qi-fältet är det viktigaste särdraget i Zhineng Qigong. När många tränar tillsammans under en erfaren lärare med hög gong fu kan ett starkt qi-fält byggas upp. Om qi-fältets kvalitet blir bättre ökar sannolikheten för goda träningsresultat, i form av bättre hälsa och högre gong fu. Att skapa och använda qi-fältet på detta sätt är unikt för Zhineng Qigong. 

Gong fu

Det kinesiska begreppet gong fu används för att beskriva skicklighet som man har fått genom målmedvetet och hårt arbete. I qigong-sammanhang säger vi att man ökar sin gong fu när man blir bättre på att göra rörelserna, får större träningsvilja och bättre förståelse. Det i sin tur visar sig också i en persons sätt att använda kropp, sinne och qi. Kroppen bör vara avslappnad, harmonisk och mjuk som ett barns. Personens uppträdande och sätt att tänka visar sinnets kvalitet. En person med hög gong fu är respektfull, pålitlig och vänlig mot andra.