Qigongprojekt med Stena Line 1997

Stena Lines personal tränar Zhineng Qigong Under ledning av Qigongmästare Su Dongyue tränade 21 medarbetare från rederiet Stena Line Zhineng Qigong under nio och en halv dagar i april 1997. Samtliga var långtidssjukskrivna med värk från skador i axlar, nacke och rygg. Många hade sömnproblem och ständig huvudvärk. Flertalet var mentalt tyngda av problemen. Syftet med träningen var att ta bort eller reducera smärttillståndet hos deltagarna samt att förbättra hälsan som helhet.Efter projektet hade i stort sett samtliga deltagare uppnått fysiska och mentala förbättringar. Några blev helt av med sina sjukdomar. Även de som inte blev helt friska fick ett förbättrat känslotillstånd. De upptäckte att de genom att träna Zhineng Qigong kunde få hjälp och lindring i sin situation.

Hamn och Rederihälsan och Stena Lines personalavdelning utarbetade tillsammans ett fråge-formulär som besvarades av deltagarna före och omedelbart efter kursen. Undersökande läkare valde att mäta pulsen under likartade förhållanden före och efter projektet. En normalisering (reducering) av puls vid gång uppmättes från 117,5 till 101,5 slag per minut, vilket innebär att hjärtat efter träningen ansträngs betydligt mindre och att hälsan i sin helhet förbättrats.

Procent av deltagare som upplevde förbättringar efter 9 dagars Qigongträning

Diagrammet ovan visar hur många av deltagarna som upplevt minskning av smärta, sömnlöshet och depression efter projektet jämfört med före.

Genomsnittlig puls vid arbetsprov före och efter 9 dagars Qigongträning

Diagrammet visar förändringen i genomsnittlig puls vid gång (arbetsprov) uppmätt före respektive efter projektet.