Qigongprojekt med Stena Line 1997

Projekt med Stena Line 199721 långtidssjukskrivna medarbetare från rederiet Stena Line tränade Zhineng Qigong under ledning av Qigongmästare Su Dongyue i nio och en halv dagar i april 1997. Samtliga deltagare led av smärtor, många hade sömnproblem och ständig huvudvärk. Syftet med träningen var att ta bort eller reducera smärttillståndet hos deltagarna samt att förbättra hälsan som helhet.

Läs mer...

Qigongprojekt Astma- och Allergiföreningen 1997

Projekt med Astma- och AllergiföreningenAstma- och Allergiföreningen i Stockholms län genomförde 1997 ett projekt tillsammans med European Zhineng Qigong Center under ledning av Qigongmästare Su Dongyue. Objektiva tester på Karolinska Sjukhuset visade en signifikant förbättring av deltagarnas lungkapacitet.

Läs mer...

Qigongprojekt med föreningarna för Astma, Allergi och Migrän 2000

Projekt med Astma-  och Allergiföreningen och Migränföreningen 2000Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län, Migränföreningen i Stockholms län och European Zhineng Qigong Center arrangerade hösten 2000 ett projekt där medlemmar i patientföreningarna fick lära sig och träna Zhineng Qigong. Olle Zetterström och Bjarne Lembke som stod för den medicinska utvärderingen uttalade sig positivt om resultaten.

Läs mer...

Qigongprojekt Bröstcancerföreningen Amazona 2003

Börstcancerföreningen Amazona 200352 medlemmar från Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län genomförde under hösten 2003 ett projekt under ledning av European Zhineng Qigong Center. Många fick mycket goda resultat, både på problem av mer generell karaktär och på typiska problem för bröstcancerpatienter.

Läs mer...

Qigongprojekt i Stockholm 2005

Stockholm Projekt 2005European Zhineng Qigong Center genomförde ett projekt i januari-mars 2005 med 43 deltagare. Läs om deltagarnas goda resultat från projektet.

Läs mer...

Qigongprojekt i Stockholm 2006

Projekt 2006 träningFemtio personer deltog i projekt 2006 som nu är slutfört. Läs om deltagarnas resultat.

Läs mer...