Administrativ dataskyddspolicy

Innehåll:

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in
 2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
 3. Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till
 4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
 5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
 6. Cookies
 7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
 8. Hur förändringar görs i European Zhineng Qigongs administrativa dataskyddspolicy och policy för cookies
 9. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten


1. Vilka personuppgifter vi samlar in

Administrativa uppgifter
Namn, kontaktuppgifter och information om vilka kurser du gått samlas in via vår hemsida när du registrerar dig på en kurs. Hemsidan sköts av anställda och personer som arbetar ideellt för organisationen.

Vi sparar även information i samband med betalningstransaktioner. Vi skyldiga att spara den informationen som en del av vår bokföring.

 

2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi sparar ovanstående uppgifter för att:

 • Sköta vår administration
 • Veta vilka rabatter du är berättigad till
 • Kontakta dig med information om vår verksamhet
 • Kontakta dig med information om kurser du är anmäld till

 

Vilken är vår lagliga grund för att spara personuppgifter?

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

 • Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i de flesta fall samtycke från dig. Detta sker vanligtvis i samband med registrering till en kurs.
 • Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Detta gör du genom att kontakta oss (se punkt 9). Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ditt samtycke är giltigt i 7 år.
 • I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att behandla dina uppgifter. Ett exempel på en sådan lag är bokföringslagen.

 

3. Vem vi kan komma att dela dina personuppgifter med

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, exempelvis myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolaget PerfectSelf AB som arrangerar våra kurser i Tuina och Weituo Jin.

 

4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Informationen delas med de som arbetar med en kurs. Efter kursen överförs den till ett centralt register. I samband med det har de som enbart arbetar med enstaka kurser inte längre tillgång till informationen. Registret förvaras säkert och dit har endast personer som är utsedda att arbeta med det tillgång.

 

5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss (se punkt 9).

 

6. Cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan.

Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare. Den kan i få och specifika fall användas för att erbjuda personer som arbetar för organisationen möjlighet att logga in och göra arbete på själva hemsidan.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsade.

 

7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för det syfte i vilket vi samlade in dem och behandlar dem för, eller så länge som det krävs enligt lag. Exempel på hur länge vi sparar dina uppgifter:

 • Administrativa uppgifter (Namn, kontaktuppgifter och information om vilka kurser du gått): sparas i 7 år från att samtycket sist förnyades, så att vi kan de dig rabatter.
 • Information som sparas på grund av bokföringslagen: 7 år plus utgången av då gällande bokföringsår.

 

8. Hur förändringar görs i European Zhineng Qigongs administrativa dataskyddspolicy och policy för cookies

I vår verksamhet pågår hela tiden ett arbete för att kunna erbjuda våra kunder bättre tjänster och produkter varför det kan bli förändringar av vår dataskyddspolicy över tid. Vi kommer alltid ha våra kunders rättigheter i fokus när vi uppdaterar vår policy. Det är viktigt för oss att ha en policy som inte inskränker våra kunders rättigheter. Blir det betydande förändringar på vår policy så kommer vi att meddela detta på ett tydligt sätt enligt rådande lagstiftning.

 

9. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

Personuppgiftsansvarig är European Zhineng Qigong AB. Du når vårt dataskyddsombud på  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Våra kurser

kursrapporter shortcut