Stockholm City: "Låt små pauser göra stor skillnad"

IT-Gong lätt att lära

Den 12 maj, 2008, publicerar tidningen Stockholm City en artikel om IT-Gong. IT-Gong är övningar som man kan använda om man sitter mycket framför en bildskärm. Det går snabbt kan lära sig övningarna och de kan användas i micropauser, skriver City. I artikeln visas några av övningarna man får lära sig under kursen. Vikten av att börja träna innan man fått ont poängteras. Det finns också en liten faktaruta om hur man går tillväga för att anordna en kurs i IT-Gong.