Året Runt, nummer 34, 2008, "Qigong har räddat mitt liv"

Året Runts reporter träffar Elsie på sommarkursen i Kvänum, en kurs som hon deltagit i flera gånger. Elsie berättar att hon drabbats av många svårigheter i livet, flera dödsfall inom familjen och även egna sjukdomar.

Qigong gav ny energi

Zhineng Qigong och sommarkursen blev hennes räddning. "Jag fick nya vänner och ny energi", berättar hon för tidningen. Genom träningen har hon blivit av med många olika hälsoproblem, bl.a. migrän, näsblod, värk i axlar och tinnitus.

Hon har bara ett problem kvar, berättar hon; täppta tårkanaler. Hennes son säger att om hon blir av med det också så ska han börja träna Qigong. I artikeln finns också en faktaruta om Qigong som skriver att det finns studier gjorda i Sverige som visar på goda effekter av träningen.