Östran - En rörelse som ger dig mera livskraft

Utbrändhet och Zhineng Qigong

Att lilla Kristvallabrunn anordnar en kurs i Zhineng Qigong beror på att en av deltagarna, Ellen Björklund, som själv tränat metoden i Göteborg vill ge andra möjligheten att prova. Läraren Lars Hagner höll i kursen och han resonerar om kopplingen mellan alltfler utbrända och det ökade intresset för Zhineng Qigong. "Det behövs sätt för att komma i harmoni med sig själv och omgivningen", säger han.