Mentora, Svenska Studiecentralens nyhetstidning.

Omvärldens krav gör att vi ofta inte använder vare sig kropp eller sinne på ett sätt som är bra för oss. Genom att träna Qigong kan vi bli lugnare, mer avslappnade och även få mer energi. Lars Hagner, som höll i föreläsningen, berättar att han tidigare jobbat som jurist inom bankvärlden men mådde dåligt. Genom Qigongen kunde han lära sig att hantera sitt liv. De positiva effekterna av träningen har även kunnat påvisas i tester på Karolinska Sjukhuset i Stockholm.