Nya Åland

Jeanette, bördig från Åland, riskerade för några år sedan att bränna ut sig på grund av sitt stressiga arbete. Qigong-träningen har gett henne ett större lugn och gjort henne mycket gladare. "Nu blir jag glad av ingenting och ler utan orsak", berättar hon. Sonja och Bitta, som leder träningsgrupperna i Mariehamn, instämmer i att man uppnår ett större lugn. "Ett av syftena är att man själv ska ta kontroll över sitt liv och inte låta yttre saker styra", säger de. Med jämna mellanrum anordnas kurser på Åland. Därefter är man välkommen att delta på gruppträningen.