Hälsingekuriren

Miljontals människor runt om i världen tränar Zhineng Qigong. Det är ett sätt att stärka sin hälsa utifrån sina egna förutsättningar. Lars Hager, som höll i föreläsningen, berättar att han tidigare jobbat inom bankvärlden men fick stressrelaterade symptom. Genom Qigongen kunde han komma tillrätta med dessa och arbetar nu med att lära ut Zhineng Qigong. "Det har blivit allt vanligare att företag satsar på kurser för sina anställda i Zhineng Qigong som ett sätt att motverka stress och utbrändhet", säger han.