Varaaktigt nr 3 2005

Monika, Maj, Berit och Marita deltog alla i Sommarkursen i Vara 2004. Läs deras berättelse om träningen och resultaten.