Avisen

Lisbeth berättar att i Zhineng Qigong har hon hittat en metod för att själv kunna påverka sin medicinering. "Nu kan jag själv bestämma om jag ska ta mina mediciner eller om jag ska göra lite Qigong", säger hon.

En annan deltagare, Uta, berättar att varit Qigongen revolutionerande för hennes liv. De långsamma rörelserna gör det lättare för henne att andas och hon behöver inte stiga upp mitt i natten för att ta hjälp av inhalatorn.

Olle Zetterström, dåvarande överläkare på lung- och allergikliniken på Karolinska sjukhuset, visade genom tester att lungfunktionen ökat och att många kunnat minska eller helt sluta med sina mediciner.