Åbo Underrättelser

I Åbo Underrättelser berättar Johanna Törnroth m.fl. om sina positiva erfarenheter av Zhineng Qigong. Bland annat har hennes nacksmärtor och migrän försvunnit och hennes inställning till vardagen har förändrats. Hon berättar: "det är lättare att hålla svårare saker på avstånd och inte ta allt så personligt". "Jag tycker helt enkelt att jag tänker klarare." Johannas erfarenheter bekräftas också av den forskning som gjorts om Zhineng Qigong, bl.a. på Karolinska sjukhuset.

I artikeln berättar Johanna också att hon tidigare provat andra sätt att förbättra sin hälsa men som inte varit lika effektiva som Zhineng Qigong. Resultat av Qigongträningen kände hon redan andra kursdagen, humöret blev bättre och hon kände sig mer avslappnad. Trots att det kan vara svårt att som småbarnsmamma få tiden att räcka till, säger Johanna, så finns det inte finns något i världen som skulle få henne att helt ge upp träningen.