Lofotposten

Konsentrasjon, Disiplin, Energi

I Lofotenposten berättar Inger Ragnar Dybwad som tränat Qigong under några år om sina erfarenheter. Inspirerad av sin systers positiva resultat av träningen gick Inger själv en helgkurs med European Zhineng Qigong Center. Därefter har hon fortsatt att träna hemma varje dag. Syftet med träningen, att få en bättre livskvalitet, tycker hon att hon har uppnått. Hon berättar i tidningen att hon inte känner sig lika sliten som förut och hennes koncentrationsförmåga har förbättrats. Även om det ännu så länge är ovanligt att träna Qigong i Lofoten så har människor har blivit mer accepterande, tycker hon och hon hoppas att fler ska upptäcka metoden och börja träna.

Artikelförfattare: Nils H. Vespestad