Svenska Dagbladet

I Svenska dagbladet 22 oktober, 1998, rapporteras om det projekt European Zhineng Qigong Center genomförde tillsammans med Astma- och allergiföreningen i Stockholms län. Projektdeltagarna testades på Karolinska sjukhuset, av docent Olle Zetterström, före och efter det två månader långa projektet. Testerna visade på en påtaglig förbättring i lungfunktionen trots den relativt korta träningsperioden. Över 50 % av deltagarna kunde avsluta/minska sin medicinering. Olle Zetterström kommenterar träningen så här: "Det är anmärkningsvärt att träningen givit dessa positiva resultat trots att den pågått under hösten då patienter med luftrörsbesvär vanligtvis brukar bli något sämre."

Deltagarnas fick utvärdera sina subjektiva förbättringar genom en enkät. Dessa visade att många upplevde att de fått en ökad positivitet och en högre energinivå. I artikeln berättar flera deltagare vad träningen givit dem, däribland Linnea, som efter träningen, bland annat, förbättrat sin sömn. Träningen gör att hon bättre orkar med vardagen. Lisbet, en annan deltagare, har inte längre något behov av sina mediciner. Hon upplever att hon är gladare och mer energisk. Hennes barn brukar uppmana henne att träna. "Du blir en roligare mamma då", säger de.