Hälsa 1999:4

I Hälsa 1999:4 berättar Uta Nettlich om sina positiva resultat från träningen med European Zhineng Qigong Center. Hon deltog på Astma- och allergiföreningens qigongprojekt, 1997, där hon, tillsammans med ytterligare 30 astmatiker, tränade Qigong i 80 timmar under två månader. Hon berättar att hon kunnat minska på sin medicinering och att hennes liv är mer normalt och rörligt än tidigare, något som medfört att hela hennes livskvalitet ökat. Hon är också mycket lugnare, mindre stressad och har fått ett ökat tålamod. Dessutom har hennes sömn förbättrats genom träningen. I artikeln berättas också om den undersökning gjord på Karolinska sjukhuset av docent Olle Zetterström som påvisade en signifikant förbättring av lungfunktionen hos deltagarna.