Skövde Nyheter

Inför en helgkurs i Zhineng qigong som hölls i Skövde den 27 - 28mars 1999, skrev Skövde Nyheter en liten notis om metoden. Under rubriken "Zhineng Qigong en väg mot välbefinnande" skriver författaren kortfattat om metodens historia och berättar om den verksamhet som European Zhineng Qigong Center bedriver, där det finns både korta helgkurser och länge intensiva sommarkurser att välja mellan. Angående sommarkurserna citeras qigonglärare Lars Hagner:

"När vi har kurserna i Hamburgsund så får deltagarna fylla i blanketter före och efter. Sedan utvärderar vi det. Det visar sig bland annat att av dem som har smärta och de som känner sig stressade blir 80 procent bättre eller helt bra".

Artikelförfattare Rolf Larsson.