Stockholm News

Läraren Lars Hagner säger i ett citat: "I den stressiga värld vi lever i behöver vi lugn, Det kan qigong ge". Artikeln berättar om att qigong kan förbättra livssituationen för människor med kroniska sjukdomar och smärtor. Detta ger man exempel på genom citat av olika deltagare som berättar hur träningen hjälpt dem hantera det dagliga livet. Vissa har till och med skurit ned på sin medicinering.

"Jag har ökat toleransen mot andra och mot mig själv och min sjukdom. Jag har slutat älta negativa känslor" säger Katarina Schmitdt.

"Min kropp har rätats upp och min annars tunga sinnelag har vänts till en mer positiv livshållning" säger Marie Lundberg.

Bjarne Lembke, överläkare vid migränskolan Sommarsol i Vejbystrad är den som ska utvärdera hur projektet fallit ut för de deltagande migränikerna. Han berättar i artikeln om hur han själv deltog under den första träningsdagen, då flera deltagare upplevde det svårt att orka hela träningspasset och hade svårigheter att lyfta armarna. Fyra veckor senare uttalar han sig så här i artikeln: "Något har hänt, det var ett stenhårt pass och ingen satte sig. Jag var själv alldeles svettig i pälsen."

Fokus den 7dec 2000, Artikelförfattare: Malin Byström