Mälarposten v41

"Det var knappt att matsalen i Bergaskolan i Kungsängen räckte till" skriver Gert Stertman i sin artikel. Det handlar om en välbesökt kurs i Zhineng Qigong som genomfördes med deltagare från Kungsängen, Bålsta och Jakobsberg.

Texten i artikeln får tidigt underrubriken "Forskningsrapporter" och där beskrivs hur effekterna av Zhineng Qigong studerats genom vetenskapliga studier, vars goda resultat publicerats i vetenskapliga forskningsrapporter. Artikeln behandlar även det projekt med Astma och Allergiföreningen i Stockholms län som genomfördes 1997. Projektets deltagare testades av docent Olle Zetterström, överläkare på Allergologen vid Karolinska sjukhuset, före och efter projektet, resultaten var mycket bra. I artikeln väljer man att berätta om ett konstaterande i slutrapporten från detta projekt. Där står nämligen att 54% av de som medicinerade mot astma/allergi innan projektet startade, hade minskat eller helt avslutat sin medicinering när projektet avslutades!