Qigongträning hjälper Daniel att vara lugn och fokuserad på jobbet