Gerd har inte längre tinnitus och hon har blivit av med sin flygrädsla

Gerd har blivit bättre av Zhineng Qigong

Jag blev introducerad till Zhineng Qigong, när jag 2001 blev erbjuden att delta i en grundkurs via jobbet. Arbetsmiljöombudet på mitt arbete kom med idéen att arrangera en grundkurs, vilket ledde till fortsatt träning i anslutning till arbetet.

Vardagen har blivit enklare

När jag började träna hade jag inga speciella bekymmer. Men jag märkte snabbt att jag kunde använda träningen som ett verktyg till att bland annat hantera stress och hålla mig lugn på jobbet, vilket har lett till att jag har fortsätt träna. Qigongträningen har på detta sätt gjort min vardag enklare.

Besväras inte längre av tinnitus

Jag har tidigare haft tinnitus, vilket hade blivit en del av mitt liv, men på sommarkursen 2014 upptäckte jag att min hörsel hade blivit annorlunda. Plötsligt kunde jag höra klart vad människor runt omkring mig berättade utan ljudstörningar, som jag annars hade vant mig vid. Från den dagen är det tyst i huvudet.

 

Ryggen rätas ut och mindre problem med munsår

Som en bonus har min rygg stegvis börjat rätas ut. Från att ha varit helt krokig är den nu nästan rak. Ytterligare en viktig förbättring är att sedan första sommarkursen som jag deltog i, har jag nästan varit befriad från plågande munsår, vilka kom väldigt ofta tidigare.

Blivit av med sin flygrädsla

Genom jobbet fick jag i uppdrag att delta i ett utbildningsprojekt. Jag tackade först nej på grund av min flygrädsla, då projektet innebar flygresor till utlandet. Jag blev ändå övertalad att delta i projektet och använde mig av avslappningsövningarna som jag lärt genom Zhineng Qigong. Vid användning av avslappningsövningarna kunde jag bevara lugnet under flygresorna och är inte längre rädd för att flyga.

Gerd Gustavsson