Thors fruktansvärda huvudvärk försvann

Jag är en man på 79 år som har varit gift i snart 50 år. Numera är jag pensionär.

Jag fick för ett och ett halvt år sedan diagonsen Hortons huvudvärk som också kallas för självmordshuvudvärk (på engelska kallas sjukdomen även för cluster headache). För ett kort tag sedan fick jag dessutom veta att jag har trigeminal neuralgia. När jag ser bakåt i tiden så har jag haft huvudvärken längre än så. Jag fick den för ungefär fyra år sedan.

Thor (200)

Mina fruktansvärda smärtanfall

I de mest intensiva perioderna hade jag så mycket som 9 smärtanfall per dag. Huvudvärksattackerna varade ca tre minuter och jag var helt hjälplös när smärtorna slog till. Oavsett vad jag gjorde så var smärtorna lika förfärliga. Efter ett sådant smärtanfall behövde jag ca en och en halv timme för att återhämta mig. Smärtorna var så intensiva att de överskuggade allt. Jag toppade och sprängde smärtskalan de använde på sjukhuset. Experterna hade en skala som gick från 1 till 10 men efter att ha observerat och pratat med mig så kom de fram till att mina smärtor var ända uppe på 12 enligt deras skala.

Innan jag fick diagnosen Hortons blev jag inlagd på sjukhuset för smärtbehandling. Jag fick många olika smärtstillande mediciner. Jag fick t.o.m. så mycket morfin att mina njurar blev överbelastade och hela kroppen skakade, men smärtorna var fortfarande lika intensiva.

Smärtorna och det funktionsbortfall som de fört med sig har tvingat mig att använda starka förebyggande mediciner, med negativa och oönskade biverkningar. På grund av smärtorna har jag dock inte sett någon annan möjlighet än att ta medicinerna och leva med biverkningarna. Trots att jag gick på dessa starka mediciner har jag ändå tvingats genomlida flera smärtanfall var enda dag.

En bättre period

Hortons huvudvärk är en sjukdom som kännetecknas av att smärtanfallen kan komma och gå lite. Ibland kan man uppleva bättre perioder. Under förra sommaren hade jag en rätt så bra period som varade lite mer än tre veckor. Då hade jag färre smärtanfall, men smärtorna var ändå förfärliga unde de dagar jag hade anfall.

Provade qigong

Genom min fru blev jag introducerad för zhineng qigong efter att hon gick en grundkurs i lyft upp qi. Hon undrade om inte jag skulle kunna få bättre livskvalitet och kanske lite mindre smärtor.

I januari 2012 deltog jag på en grundkurs i lyft upp qi i Hamar. Trots min relativt höga ålder kunde jag genomföra träningen utan några större problem. Jag kände att någonting arbetade inuti kroppen. Till min stora överraskning hade jag inga smärtanfall vare sig på lördagen eller söndagen!

Inga smärtanfall längre

Under tiden efter kursen (det har nu gått 9 veckor) har jag inte alls haft det jag kallar för smärtanfall! Veckan efter kursen kände jag ett par gånger på samma sätt som jag brukade känna precis innan mina smärtanfall, men som sagt inga riktiga anfall. Det är nytt för mig att vara med om så långa perioder med så få symptom, och jag ser en direkt koppling mellan qigongträningen och förändringen i mitt tillstånd.

Har slutat med medicinerna

Jag vågade börja trappa ner mina förebyggande och smärtstillande mediciner efter kursen, för att sedan cirka tre veckor efter kursen helt sluta. Detta har givit mig ytterligare fler förbättringar.

Hoppas på ett bättre liv

Förut kände jag mig ostadig, och behövde ofta ta ett extra steg åt sidan för att hålla balansen. Numera känner jag mig stadig när jag går. Jag ser mig själv som en skeptiker, men jag är övertygad om att zhineng qigong hjälper mig. Jag tränar regelbundet tillsammans med min fru och är med på gruppträningar så ofta jag kan.

Det är kanske onödigt att nämna att mitt tillstånd har präglat även mina nära och kära, och reducerat min livskvalitet. Nu har jag en stark förhoppning om att träningen kan hjälpa mig att få ett bättre liv.

Thor Sanne Gundersen