Heidi känner sig gladare

Jag började med Zhineng Qigong för att jag ville få ett annat innehåll i livet än bara studier. Den första kursen var tung men kändes bra. Jag hade aldrig känt mig så lätt i kroppen som jag gjorde efter den. Nu tränar jag regelbundet och jag mår bättre när jag tränar.

Mina knän har varit problematiska och lätt hoppat ur led. Det ena har till och med opererats. Det behövdes bara ett snedsteg så var jag invalidiserad i en vecka. Det hände minst 1-2 gånger per år. Sedan jag började träna Zhineng Qigong har knäna inte gått ur led en enda gång.

Tack vare Zhineng Qigong har jag blivit mera aktiv. Jag kan också hålla mig lugn. Små olyckor blir inte längre till stora katastrofer. Om jag blir ledsen eller arg går det fortare över. Jag känner mig gladare och kan ifrågasätta gamla tankebanor. När man går kurser i Zhineng Qigong får man också träna upp sin sociala förmåga.

Heidi Tallskog