Qigong är viktigt för Anders

Qigong är en träningskonst, där man börjar med att lära sig själva rörelserna och hur de bör utföras. Sedan tillkommer olika sätt att tänka och förhållningssätt till livet och situationer som man möter. Det som sedan återstår är att träna, för att kunna tillämpa det man lärt sig, och det fortsätter man med hela livet.

Efter att nu ha tränat mer eller mindre regelbundet 7-8 år, och gått ganska många kurser, är det därför naturligt att jag fortfarande betraktar mig som nybörjare i Qigong. Men det betyder inte, att jag inte redan haft mycket nytta och nöja av att träna.Anders Henschen

Vad har jag då fått ut av att träna Zhineng Qigong?

Jo, jag har blivit smidigare i kroppen och lugnare, mer koncentrerad, mindre stressad. Jag har blivit mer social, umgås lättare med andra människor, lyssnar bättre på vad andra säger; kanske sätter jag mig själv lite mindre i första rummet, tänker lite mer på hur andra människor kan vilja ha det.

Jag har färre problem med kroppen, t.ex. är min hållning bättre; ryggen är rakare, jag har blivit lite längre (1-2 cm). Jag tänker mer på hur jag använder min kropp, förstår t.ex. lättare vilka arbetsställningar som inte är så bra, och försöker att undvika dem.

Jag har ännu inte blivit av med min Tinnitus, men jag har blivit mindre känslig för starka ljud. Jag förstår bättre vad som är nyttigt eller mindre nyttigt för mig. Nästa steg blir då att kunna välja att göra det som är bra för mig, och samtidigt undvika det som jag vet är mindre bra (jag har inte kommit dithän än ..).

Eftersom jag blivit mindre spänd i kroppen kan jag även sjunga bättre nu, än då jag började träna Qigong. Jag sover mindre än förut, utan att därför vara tröttare.

Att börja träna Qigong är en start på en livsförändring. Den fortsatta förändringen kräver att man praktiserar (tränar) det man fått lära sig. Jag deltar därför i alla gruppträningar som jag har möjlighet att vara med på, när jag inte är upptagen av något annat viktigt. Jag försöker även att träna hemma själv varje dag.

Jag har det så lyckosamt att jag kan träna på jobbet på morgnarna; inte på arbetstid, men vi tränar tillsammans i något konferensrum.

Jag känner att Qigongen är något av det viktigaste som hänt mig.

Anders Henschen

2005-02-26