Jag köper inte hälsoförsäkring, jag tränar qigong!

Jag upptäckte qigong på allvar 2004 i samband med att min far blev sjuk och jag och min syster följde med honom på qigongkurser under det påföljande året. Jag såg då vilken effekt träningen hade på min far, speciellt psykiskt, i samband med att han hade fått en allvarlig cancerdiagnos. Min far blev aldrig frisk, men qigongträningen ökade hans livskvalitet medan han levde. Själv hade jag fått möjligheten att bli bekant med Zhineng qigong och jag släppte inte taget om den. Metoden har följt mig aktivt genom livet sedan dess. Genom åren som gått, har träningen gett mig ovärderlig hjälp i förhållande till olika hälsomässiga problem och min livskvalitet rent generellt. Jag tränar i huvudsak hemma, en till två gånger per dag. Dessutom så deltar jag i många helgkurser, en vinterkurs och tre sommarkurser hittills.

Här följer några av de förbättringar qigongträningen har hjälpt mig med genom åren: 

Varit utbränd och har nu normal energinivå

År 2001 blev jag så kallat utbränd av jobbet. Jag var sjukskriven i ca ett år och började därefter jobba. Emellertid så blev jag inte riktigt mitt rätta jag, energin var låg. Jag jobbade lite och var ändå helt slut varje helg. Allt handlade om att vila och så var det under flera år. Genom mötet med qigongen så märkte jag att den gav mig förnyad energi. Så jag höll fast vid träningen, som nog också ökade i kvalitet ju mer åren gick. Det har tagit mig flera år men jag skulle nog säga att jag idag har en normal -god energinivå. Något som är av stor betydelse för mitt sociala liv och känslan av att delta i världen. För första gången på tolv år har jag nu ansökt om att få gå upp i arbetstid.

Helle: Genom åren som gått, har träningen gett mig ovärderlig hjälp i förhållande till olika hälsomässiga problem och min livskvalitet rent generellt

Nervsmärtor i tand försvann

På min första sommarkurs 2014 så kom jag till kursen med extrem tandvärk. Det var problem med nerverna under en tandkrona som jag satt in lite tidigare. Jag var först inne på att avboka kursen men bestämde mig ändå för att åka. Under kursen var smärtan under tanden förfärlig. Smärtan spred sig i hela munnen men när den sista dagen kom var jag helt plötsligt smärtfri. Sedan dess har jag överhuvudtaget inte haft problem med tanden.

Utväxt försvunnit

När jag kom på årets sommarkurs hade jag en ½ centimeter lång utväxt i huden som satt i ljumsken. Den hade kommit ca tre månader tidigare och var ganska irriterande. Jag hade tänkt att jag skulle gå till läkaren och be honom att ta fram kniven, men den 4:e dagen på kursen försvann hela utväxten!

Tillbaka från sjukskrivning p.g.a. nacksmärtor

Jag är flöjtlärare och har spelat flöjt i nästan fyrtio år. Det ger en olämplig och statisk arbetsställning och 2013 sa min nacke stopp. Jag blev långtidssjukskriven, gick med nackkrage och hade stora smärtor. Allt handlade om när jag fick nästa möjlighet att lägga mig ner och vila. Fysioterapeuten menade att jag var färdig som flöjtlärare, att jag måste hitta ett annat yrke. Jag märkte dock att qigong kunde jag träna oavsett hur dålig jag var. När jag tränade var det som att kroppen vilade trots alla mina spänningar och smärtor. Jag kunde ha väldigt ont hela dagen för att sen känna mig smärtfri under qigongträningen. Jag fick också annan behandling, men är helt säker på att qigongen är stark bidragande orsak till att jag idag fortfarande har samma jobb och det fungerar utmärkt.

Lider inte längre av IBS

Jag har haft IBS (irritabel tarm syndrom), något jag fick 2014. Jag blev svårt sjuk, tålde nästan ingen mat och gick ner mycket i vikt. Idag är jag nästan symtomfri och kan äta det mesta utan att få stora problem.

Mycket lugnare

Stress har jag varit mycket plågat av. Jag har generellt hög stressnivå och det har lätt för att ”koka” i mitt huvud. På den punkten har qigong varit till ovärderlig hjälp. Jag är mycket lugnare än tidigare och blir jag stressad vet jag att jag snabbt kan komma till ro med hjälp av la qi eller lyft upp qi. Måttlig stress under lång tid är mycket ohälsosamt, så detta är något jag verkligen är glad för att jag har funnit ett hjälpmedel mot.

Bättre fokus och förmåga att vara närvarande i mitt eget liv

Fokus är viktigt. Det innebär att vara där man är, i nuet, och kunna ta in de människor man har framför sig. Och för mig gäller det bl.a. mina flöjtelever. Jag har fått ett helt annat fokus genom qigongen. Jag är otroligt glad för att jag nu kan glädja mig över stunden på ett annat sätt än förr. Jag tror att det är det viktigaste qigongträningen har gett mig. Det är bara nu som finns och om vi inte klarar att leva här och nu, så missar vi egentligen själva livet. Jag tänker på qigongen som en daglig frizon. När jag ställer mig på golvet för att träna, vet jag att jag får komma ”hem” till mig själv, till det ställe där jag faller till ro i min egen kropp. Stänger ute världsliga bekymmer och lugnar ner sinnet. Med ro kommer också perspektiv och överblick.

Tillit till att kunna påverka min hälsa och livskvalitet

Qigong är ingen gratis väg till hälsa. Det kan upplevas som hårt arbete och att få resultat kan ta kort eller lång tid, men de kommer alltid! Man måste bara ha tålamod och inte tappa siktet på målet. Och självklart bör träningen följas upp av ett sunt leverne för övrigt. Jag har tillit till att om jag skulle få nya hälsoproblem så kommer jag att kunna ta mig an även dem med qigongträning. Det känns bra att kunna leva med tillit till att jag kan påverka min egen hälsa och livskvalitet!

Helle Waagö Lyngstad