Lyft Upp Qi Bodø [2013-09-21]

De som repeterade kursen blev överraskade över att de fann kursen så nyttig och att de fick ny insikt.
En av deltagarna mätte att det höga blodtrycket hade sänkts. Vid en syntest efter förra Lyft upp Qi kursen fick en annan deltagare påvisat att hennes skeva hornhinnor hade blivit normala. Kommentarer från kursen:

Känner lugn

"Jag har plågats av smärtor i kroppen. Jag jobbat på kontor i 32 år och har genomgått många tuffa perioder. Jag har önskat hitta ett alternativ till vanlig träning – jogga, bergspromenader etc. Nu känner jag lugn."

Förbättra min livskvalitet

"Kursen har förbättrat min livskvalitet. Tidigare hade min rygg och nacke varit spända även om jag inte lider av några fysiska problem. Men jag har känt mig rastlös, nu känner jag mig lugn och glad."

Motiverad

"Kursen ger mycket energi, mycket positivt har hänt. Jeg blev så motiverad, vill prova mer."

Klarare röst

"Förra året var ett bra år, då tränade jag Zhineng Qigong dagligen och jag var inte sjukledig någonting. Vid slutet av skolåret hade jag fått mer energi. Jag brukade ha problem med min röst, nu kan jag kontrollera den bättre, min röst är klarare nu."

Smärtor i skuldrorna försvann

"En fysisk förändring har skett, det är imponerande. På förra Zhineng Qigong kursen försvann smärtorna i ena skuldran, nu har den andra skuldran blivit återställd."

Vilar inte middag längre

"Jag repeterar kursen och deltar fast i veckoträningarna. Jag har fått mer energi.
Efter arbetet brukade jag sova middag på soffan. Det behöver jag inte det längre. Min koncentration är bättre och jag har noterat att jag fått bättre minne."

Mindre stress

"Under denna kursen har mina stela muskler blivit mjukare."

Astigmatismen fixad

"Jag känner ett inre ljus, lugn och styrka och jag sover bra. Tidigare visade ögontester på astigmatism. Efter förra Lyft upp Qi kursen, blev dagsljuset väldigt klart. En ny test visade att astigmatismen hade försvunnit."

Klokt att repetera kursen

"Det är 2 år sedan jag deltog i en Lyft upp Qi kurs. Jag tyckte inte det var någon ide att repetera den. Nu vet jag att det är väldigt klokt att göra det, korrigeringarna är väldigt användbara."

Högt blodtryck sänkt

"Jag har lidit av högt blodtryck. När jag mätte det nu var det normalt."

Lär något nytt varje gång

"Jag har deltagit på alla Zhineng Qigong-kurserna här i Bodö. Varje gång lär jag mig något nytt."

Lyft upp qi Bodö 2013 09 21

Lärare:
Ingrid Tidemann