Lyft upp Qi Göteborg [2012-01-28]

Göteborgs första, för det nya året, helgkurs i Lyft upp Qi hölls på Hvitfeldtska Gymnasiet. Stämningen var mjuk och lugn och de erfarna deltagarna hjälpte de nya med korrigeringara.

Deltagarkommentarer

Mindre smärta, bättre läkning

"Jag hade mycket smärta när jag började för 4 år sedan, men det har jag inte nu längre. Har nyss gått igenom en operation och läkningen har gått väldigt bra."

Smidig och glad

"Jag känner mig fantastiskt smidig och glad efter varje kurs."

Speedad i vardagen

"Är jättespeedad i vardagen, så det är skönt att få komma hit och träna, den mesta stressen försvinner."

Värk i kroppen, mentalt bättre

Har värk i hela kroppen som har blivit bättre sedan jag började träna Qigong. Mår också mycket bättre mentalt,"

Reumatisk värk, stress

"Jag har reumatisk värk och träningen hjälper för det. Träningen hjälper även mot stress."

Lärare:

Patrik Rastija