LUQ 2 Göteborg [2010-12-11]

En kall decemberhelg var det dags för Lyft upp qi 2 i Göteborg. Inne i lektionslokalen var det en varm och god stämning. Kursen hölls i Hvitfeldtskas lokaler. Många tyckte det var skönt att få träna lite mer och få en grundligare insikt i Lyft upp Qi och Zhineng Qigong. Deltagarna hjälpte varandra fint med korrigeringar under kursen och det var mycket nöjda deltagare som gick hem på söndagen.

Gbg HQU 2 Dec 2010

Kommentarer från deltagarna

Magisk träning

"Det har varit bra att få träna så mycket, nästan magiskt."

Stresstålighet

"Jag har blivit mera stresstålig sedan jag började träna för 2 månader sedan."

Scolios

"Det händer mycket nu, det har jobbat mycket i höft och sida och scoliosen håller på att rätas ut."

Stärkt mentalt

"Jag har blivit mycket starkare mentalt"

Ryggont, graviditet

"Det var skönt att träna för ryggen. Har ryggsmärtor beroende på graviditet."

Omtumlande

"Jag är omtumlad. Det har varit mycket mentalt det sista. Denna kurs har gett mig mycket bättre förståelse för Zhineng Qigong."

Lärare:

Patrik Rastija