Lyft upp Qi Mariehamn [2010-09-25]

Höstens kurs i Mariehamn lockade till sig intresserade deltagare från hela Åland.. Deltagarna fick tid till att träna, korrigera övningarna samt tid till intressanta diskussioner under pauserna.

Några av deltagarnas kommentarer:

Positiv attityd

"Det här är min första Qigongkurs. Jag har problem med mina axlar. Den ena har varit totalt fastlåst. Jag har varit sjukskriven för att jag inte har kunnat röra den. Jag har sagt att blir jag så rörlig i mina händer att jag kan börja träna så ska jag det. Och nu sitter jag här. Jag vill själv kunna ta ansvar för min hälsa. Jag har tänkt mycket på att ha den här positiva attityden. Min onda axel kvittrar av glädje för att få vara med och göra de här rörelserna. Det känns som att det är mer energi i axeln. Jag är glad att det finns en grupp som jag kan träna med varje vecka."

Korrigeringar

"Jag ville komma igång ordentligt därför gick jag den här kursen. Jag vill ha flera helgkurser nu. Jag har fått tusen små tips och korrigeringar under kursen. Den inre glädjen fanns innan kursen men nu känns det ännu bättre."

"Jag har jobbat med hållningen. Har gjort några justeringar som gjort det lättare att träna."

Ryggskott, blodtryck

"Innan jag började träna qigong hade jag ofta ryggskott. Under de 15 år jag tränat har jag haft ryggskott endast en gång och det var under en sommar när jag inte tränade så mycket. För ett tag sedan var mitt blodtryck mycket högt. Jag gick till läkaren och fick medicin som jag var tvungen att börja med omedelbart. Jag gav först qigongen en vecka och på den tiden blev blodtrycket normalt."

Mariehamn LUQ september 2010 Ny

Tålamod

"Jag har dåligt tålamod, tror det här är bra för mig."

Ger mycket

"Jag har gått alla kurser sen jag började träna. Det ger mig mycket. Jag älskar att träffa alla nya deltagare. Jag kan inte vara utan qigong. Jag kan känna Qikraften, jag tycker om La Qi för då känner jag qi."

Stress

"Jag mår bra av träningen. Min förmåga att hantera stress har blivit större."

Qigong som konstform

"Jag brukar säga att jag har ett liv före qigongen och ett efter jag började träna qigong. Jag kände direkt när jag började att det här är bra. Fick jättemycket hjälp av qigongträningen. Qigong är en konstform som är mycket berikande för mig."

Lugn

"Jag började träna för ett år sedan. Det har varit ett givande år. Jag har fram för allt blivit lugn av träningen."

I förebyggande syfte

"Jag har spelat mycket bollsport i mitt liv. På torsdag går jag i pension och jag kände att jag ville börja med någonting nytt inför pensionen. En bekant berättade om qigong. Jag tränar i förebyggande syfte. Det är bättre att börja innan man får ont."

Filosofin tilltalar

"Jag visste ingenting om qigong innan kursen. Filosofin tilltalar mig. Mest tankeväckande är hur dålig kroppsuppfattning man har. Jag vill satsa på träningen."

Lärare:

Johannes Nordgaard