LUQ 2 Göteborg [2006-10-28]

Lyft upp Qi 2 ger utökade kunskaper om Lyft upp Qi. Den teoretiska delen utökar tankesätt och förmåga till koncentration och avslappning i träningen och praktiskt innebär det tillägg i utförande av Lyft upp Qi som sammantaget ger större förståelse för vad träning av Zhineng Qigong går ut på. Eftersom alla deltagare tidigare deltagit i någon kurs med lyft upp Qi – helg- eller sommarkurs – så blir det också tid för mycket träning och att bruka den nya kunskapen – praktiskt och mentalt. Den utökade förmågan till avslappning gjorde att deltagarna kände av Qi mycket tydligare och därför upplevde träningen som väldigt stark.

LUQ 2 Gbg 1

Några kommentarer från deltagare

"En härlig kurs, tack!!"

LUQ 2 Gbg 2

"Jag gick min första helgkurs för 2 år sedan och denna kursen har varit fantastisk. Det har varit väldigt bra med lite mer teoretiskt, det har gett mig oerhört mycket mer".

"Det var skönt att få en påminnelse om hur viktig avslappningen är och hur träningen kan kännas om man gör på rätt sätt".

Lärare:

Patrik Rastija