Lyft upp Qi Bergen [2005-09-03]

Detta var höstens första kurs i Norge. I Bergen finns en grupp välmotiverade deltagare som tränar flitigt och alltid försöker gå på våra kurser. Träningen ger dem gott stöd i vardagen.

Kommentarer från deltagarna:

"Jag har aldrig haft så mycket som en förkylning de senaste två åren, sedan jag började träna. Toppen-bra kurs för övrigt."

"Jag började träna för att jag hade förfärlig smärta med stel nacke med mera, och det har släppt helt."

"Jag tycker att jag har fått tid att koncentrera mig på den här kursen, och koncentrationen har varit väldigt bra."

Lärare:

Patrik Rastija