Lyft upp Qi Borgå [2005-11-05]

6-7 november hölls den första kursen i Borgå på Borgå Folkakademi. En blandning av nya deltagare och deltagare som tidigare gått kurser deltog. De nya lärde sig snabbt och det fanns mycket tid både till träning och till att hjälpa varandra att förbättra rörelserna, något som gjordes med stor entusiasm och med varma leenden. Entusiasmen tog sig också uttryck i många frågor och diskussioner. Inte minst under rasterna då en mängd olika ämnen diskuterades under glada skratt. Det fanns ett stort intresse hos deltagarna att anordna en gemensam gruppträning under veckorna, dit alla kan komma som gått en helgkurs.

Borgå-bladet, ortens svenskspråkiga tidning kom även till kursen för att göra ett reportage om vår träning – ett bra sätt att sprida information om vår verksamhet inför vårens kurs så att fler människor kan få en möjlighet att förbättra sin livskvalitet genom träningen.

Kommentarer från kursen

"Det här är ett redskap som jag kommer att ha stor användning för i mitt liv."

"Jag är en helt annan människa idag jämfört med när jag började träna."

"Efter föreläsningen så blev jag jättepigg, trots att jag var väldigt trött när jag kom."

"Om jag tränar när jag kommer hem ifrån jobbet och är trött så återfår jag energin."

"Jag var väldigt stressad när jag började träna men nu känner jag mig lugn och glad."

"Efter en kurs som jag gått så drömde jag en konstig dröm. När jag vakande så hade jag hittat lösningar på flera problem som jag funderat på under en lång tid."

"Jag har haft mycket färre migrändagar sen jag började träna."

Lärare:

Angelica Berg