Lyft upp Qi Trondheim [2005-09-24]

För första gången arrangerade vi en Qigongkurs i Havsteins bydelshus som ligger lantligt, ca 10 min väg från Trondheims centrum. Den lokala träningsgruppen i Trondheim är ivrig och därför var de alla helt inställda på att delta i helgkursen.

Stämningen var lugn och avslappnad under hela kursen och omgivningen var utan störningsmoment. Helhetsintrycket från kurser är därför att alla kunde fokusera på träningen.

De nya deltagarna fick alla upplevelsen av Qi. Tidigare grundkursdeltagare upplevde helgen som ett lyft och någon tog upp detta med att de mentala förbättringarna varit större än de fysiska sedan man börjat träna Qigong. En av deltagarna som repeterade och som på grund av sjukt barn bara kunde vara med på söndag förmiddag var mycket tacksam för att komma in i Qi-fältet.

Någras upplevelser under kursen:

"Jag tycker det här var två fina dagar. Jag har fått mer energi – ett överskott".

"Jag kände igår att jag blev lite mer "hel och hållen", och att krafterna inte är så upp och ner. Det blir en jämnhet i krafterna som är väldigt skön".

Lärare:

Patrik Rastija