Lyft upp Qi Hangö [2005-08-27]

Intresset för vår verksamhet är ständigt ökande i den svenskspråkiga delen av Finland. Som exempel därpå kan nämnas att Åbo Akademi, via Hangö Sommaruni fick sin junikurs rejält övertecknad i år. Därför arrangerades en extra kurs i Hangö, som är Finlands sydligaste stad, nu i augusti. Flera av deltagarna där kom beroende på att de kunnat se hur positivt deras vänner påverkats av träningen. Utifrån kurserna i Hangö, för tredje sommaren i rad i år, finns nu träningsgrupper såväl i Hangö som i Ekenäs. Senare i höst är dessutom en kurs i Karis inplanerad.

Ur deltagarnas berättelser:

" Jag gick min första kurs i Helsingfors. Det är lite komiskt, jag har väninnor som tränar Qigong och är så harmoniska, men de gjorde ingen reklam för Qigongen. Till sist frågade jag dem när nästa kurs är. Nu undrar jag varför inte alla sysslar med det här."

" Man borde sprida det här åt mammor så att de kunde hjälpa sina barn att må bättre."

" Jag har blivit beroende av Qigong på ett positivt sätt. Jag har fått hjälp med balansen. Förut kunde jag inte stå och sjunga i kör, jag blev yr och måste sätta mig ner. Nu har jag inga problem. Jag har heller inte haft några ryggproblem på över ett år. Det här är min tredje kurs. Jag har njutit mycket. Jag känner Qi-fältet starkare."

Lärare:

Fatima Ringvall