Lyft upp Qi Bollnäs [2005-01-15]

Som brukligt de senaste åren hölls årets första grundkurs i Lyft Upp Qi i Bollnäs. Där har vi under flera år genomfört 3-4 kurser per år och där finns många som använder sig av våra övningar för att påverka sina liv i positiv riktning. För varje kurs tillkommer det fler som har inspirerats av att se förbättringen hos sina vänner, sina arbetskamrater eller sina anhöriga.

Ur deltagarnas berättelser:

"Jag har blivit mjukare och snällare."

"Jag tillämpar Qigongsättet att tänka mer och mer i mitt dagliga liv."

"Det här är min första kurs. Igår lördag, efter första kursdagen, kände jag mig trött och lugn i kroppen. Men efter ett tag fick jag energi och ville ta itu med saker. Jag bytte gardiner bland annat. Dessutom var jag lugnare i umgänget med mina barn."

Lärare:

Lars Hagner