LUQ 2 Stockholm [2004-10-23]

Lyft Upp Qi 2 kursen är en fortsättningskurs på en grundkurs i Lyft Upp Qi. Höstens kurs i Stockholm genomfördes i en harmonisk och glad stämning. Koncentrationen var hög i träningen och intresset för att lära sig djupare om Lyft Upp Qi var stort. De med mindre erfarenhet fick på ett föredömligt sätt hjälp att rätta till sina rörelser från dem som varit med längre.

Flera av deltagarna har genom sin träning av Zhineng Qigong påtagligt förbättrat sin livskvalitet. Här följer ett par exempel på vad som sades under kursen:

"Förr hade jag det tungt på höstarna, när det blev mörkare ute och vädret blev sämre. Nu i höst har jag märkt att jag inte alls har påverkats."

"Jag var utbränd men har kommit tillbaks och jobbar fullt igen. I början orkade jag inte göra något efter arbetet men nu har jag mycket mer energi och kan göra andra saker igen. Jag gläds åt att jag blir bättre och bättre. När jag behöver tränar jag Lyft Upp Qi på jobbet också."

Lärare:

Lars Hagner