Lyft upp Qi Bergen [2004-09-04]

På helgkursen i Bergen kom ca 30 deltagare förutom de deltagare som repeterade och tidigare gått helg- eller sommarkurs. Av de nya deltagarna så var det några som tidigare stött på Qigong i någon form men det var det första mötet med Zhineng Qigong och Qi-fältet för dem alla.

De som repeterade har tränat ZQ olika länge men de har fått ett gemensamt huvudintresse efter att de börjat träna ZQ, nämligen att delta så ofta de kan på våra helgkurser och andra aktiviteter för att ta del av Qi-fältet, påskynda sina resultat och få en bättre Gung Fu.

En av våra repeterande deltagare berättade på söndagen att han länge haft problem med sina höftleder på grund av förslitningar som orsakade smärta vid fysisk aktivitet och väderomslag. Men smärtan var nu nästan obefintlig och han har inte känt sig så bra på flera år.

En annan deltagare, som tränat en längre tid, berättade hur det var när han gick sin första kurs. Han hade väldiga problem att böja knäna och rörligheten var mycket dålig och han hade då varit sjukskriven i 2 år för det. I slutet på kursen kunde han böja knäna ordentligt och han hade fått bukt med problemet. Hans egna sammanfattning var: "Vad som varit ett problem för mig i 2 år gick nästan helt bort under loppet av 12 timmar!" Han har numera inte några problem med knäna och har även uppnått många andra förbättringar.

Kursen upplevdes allmänt som väldigt positiv, de nya deltagarna blev nyfikna på vilka resultat de skulle kunna uppnå genom träning och blev därför också motiverade att delta i de gemensamma träningarna i Bergen.

Lärare:

Patrik Rastija